Lapalapító: a Beregszászi Városi Tanács

Címünk és telefonszámunk:
90202 Beregszász, B. Hmelnickij út 7. sz.

Tel.: 2-31-61 Mob.: 099-555-43-93, 068-822-02-94

E-mail: redakcia@email.ua

A városvezetés hétköznapjai

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Aszfaltozzák a Szentföld utcát a Muzsalyi út és a Szőlőhegy utca közötti szakaszon. A munkálatokat a Nagyszőlősi 78. Sz. GÉV végzi.

Június 6-án Ukrajna történelméből tartottak független külső tudásfelmérést az 1. és a 3. sz. középiskolában. Ezen a város és a járás 201 végzőse vett részt, illetve 66 tanár működött közre. Babják Zoltán polgármester nyomon követte a tudásfelmérés menetét, amely az előírások pontos betartásával zajlott. Remélhetőleg a végzősük lelkiismeretesen felkészültek, s jó eredményt érnek el!

 

A Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának ülésén – a Kárpátvíz Kft. vezetőjének levele alapján, amelyben szükségesnek tartják a vízszolgáltatás és szennyvízelvezetés díja gazdaságilag indokolt szintre történő emelését – a testület tagjai megszavazták az új díjszabást. Eszerint július 5-től kezdődően a következő összegeket kell fizetni ezekért a szolgáltatásokért: vízdíj köbméterenként – 13,243 hrn. (ÁFA nélkül), szennyvízelvezetés – 5,904 hrn. (ÁFA nélkül). Emellett hozzájárultak, hogy módosítsák az egykori katonai alakulat területének rendezésére kidolgozott városépítési dokumentációt lakások és közösségi létesítmények elhelyezését célozva, ám eközben figyelembe kell venni az objektumok egy része tulajdonosainak érdekeit. Emellett tervbe van véve egy multifunkciós kórház építése a városban a református közösség szervezésében, ezért engedélyezték a szükséges városépítési dokumentáció jóváhagyását. A vb-ülésén festményeket nyújtottak át a regionális plein air mecénásainak, így Nagy Bélának, Oleszja Popovicsnak és Halina Scsukának a támogatásért.

Lezajlott a polgármester júniusi fogadónapja. Ennek során az Ukrán Autokefál Pravoszláv Egyház képviselői fordultak Babják Zoltánhoz, földterületet kérve templom építéséhez. Tájékoztatást kaptak arról, hogy felújításra kerül a város általános ren¬dezési terve, ezért a város¬vezetés várja az egyház meg¬fe¬lelő földterületre vonatkozó javaslatait. A polgármestert felkereste egy, az úgynevezett „kínai falnál” élő polgár, aki arra panaszkodott, hogy balesetveszélyes állapotban van a társasház fala. A pénzügyi támogatáshoz azonban működő lakóközösségre van szükség. A fogadó-napon többen pénzsegélyt kértek, illetve azt, hogy járjanak el egyéb, a városi tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben.

Újabb teher¬autó vezetője sértette meg a KRESZ elő¬írá¬sait, s hajtott a tiltó jelzés elle¬nére a magas¬ságkor¬látozó kapu alá. A Bereg Video Kommunális Vál¬lalat szakemberei azonnal riasztották a rendőrség munkatársait, akikre a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése tartozik. Sajnos, mindaddig előfordulnak majd ilyen esetek, amíg meg nem épül a várost elkerülő út.

A Bereg Video Kom¬munális Vál¬lalat segítségével rögzítik azokat az eseteket is, ami¬kor a járműve¬ze¬tők megsértik a parkolás sza¬bályait. Ezekről tájékoztatják a rendőrséget. A képen az látszik, ahogy a Várakozni tilos tábla alatt parkolnak az autók az Olga Kobiljanszka és az Esze Tamás utcákban.